A Capella

a cappella: lett. in kerkstijl; aanduiding voor vocale muziek zonder instrumentale begeleiding.

Kijk voor heel veel info op: Greogoriaans op het net

Dit deden de oude monniken al in hun zgn gregoriaanse zangen:
          

Deze muziek werd opgeschreven met deze (vroege) muzieknotatie (zgn. neumen)
Maar tegenwoordig is a-capella zingen ook erg populair.
Denk maar aan groepen als:
Montezuma's Revenge

King Singers "arrangement van Good Vibrations"

Take6