>

<

Start

<  Home

Toonladders

Een toonladder is een trapsgewijze volgorde van tonen binnen het octaaf, waarbij het aantal

tonen en de onderlinge afstanden van de betreffende tonen het karakter van de toonladder bepalen.

 

De gangbare toonladders in West-Europa en Amerika zijn diatonisch.

Dia betekent 2 - er zijn dus 2 soorten afstanden nl. hele en halve:

In de Middeleeuwen maakten de monniken hun zgn. Gregoriaanse muziek waarbij zij van deze ladder en 7

variaties op deze ladder gebruik maakten.

We noemen dat de

kerktoonladders.

 

Tik door naar de volgende pagina en zie/hoor hoe de halve afstanden steeds op een andere plek zitten.