Ritmisch dictee

Melodisch dictee

Bogerman solfêge

Melodisch dictee in C

[1 maat - trapsgewijs]

Niveau 1

Leidtonen horen/zien

Hoger/lager horen

Hoger/lager zien

Om een melodie op je gehoor goed op te kunnen schrijven is oefening voor velen een goede zaak. Op de volgende sites kun je het ritmisch- en melodisch dictee stapsgewijs oefenen en daardoor beter onder de knie krijgen.

 

Hiernaast staan enkele links om helemaal aan de basis te beginnen. Als dat je te gemakkelijk is kun je verder met niveau 1

Externe oefensite.

Zeer aanbevolen

Melodisch dictee