Algemene opmerkingen:

 

1. Bestudeer de lesstof via de website

2. Plan je periode en ga zelfstandig aan de slag

3. Kom met vragen bij je docent

 

 

4. Begin op tijd met de taakopdracht(en)

Lesstofoverzicht Havo

(tik voor pdf-file)

Lesstofoverzicht VWO

(tik voor pdf-file)

Lesstofoverzicht Havo en VWO - muziek als examenvak