<  Home

Start

<

>

Klas 3 - Blok 3

Inleiding

Proeftoets

Begrippen

click and dance:)

Net als bij de twee vorige hoofdstukken kun je ook hier het volgende onderscheid maken:

 

Muziek en beweging bevestigen elkaar

Muziek en beweging lopen synchroon

Muziek en beweging zijn met elkaar in tegenspraak

Muziek en beweging horen bij elkaar:

 

- de muzikant moet bewegen om een instrument te bespelen

- de luisteraar voelt de beweging en gaat meetikken/stampen

- de dansers dansen op muziek.....