Blues

Gospel/Spiritual

Worksong

Stijlen

Stijlen

Popstijlen oefenen

Akkoordsymbolen

Jazz

Jazz & Pop

Blues (vanaf 1850)

De Blues is afkomstig van de negerslaven in

Amerika. 'Blue' staat voor natuurlijk ook

verdrietig/melancholiek.

 

Het zware werk op de katoenplantages werd

verlicht door middel van responsoriale zang.

(vraag en antwoord): de Worksong

De solistische uitroepen (zgn 'hollers') werden

door de hele groep beantwoord.

 

Hier liggen de Afrikaanse invloeden op de muziek:

sterk syncopisch/pentatonisch/veel a capella

 

's Avonds na het zware werk ontstonden songs:

De Blues.

De Afrikaanse muzikale roots worden hierbij

gemengd met West Europese kenmerken:

de gitaar/akkoorden/duidelijke structuur

 

 

Langzaam trokken de afstammelingen van de slaven steeds meer van het platteland naar de steden en namen hun muziek mee. De muziek hier werd meer elektrisch versterkt en dhet tempo ging omhoog. De nieuwe stijl werd aangeduid met

rhytm-and-blues en weer later rock-and-roll.

 

Bekijk deze clip. De geschiedenis van de Blues