Romantiek 1815-1900

Symfonisch gedicht

Symfonie

Mazurka

Trio

Wals

Etude

Opera

Het lied

Mis

Oratorium

Polonaise

Nationale scholen

Soloconcert

De industiƫle revolutie doet haar intrede. Wederom neemt de invloed van de kerk af.

 

Als reactie probeert de mens te ontsnappen aan die alledaagse werkelijkheid en zoekt men zijn toevlucht in de wereld van dromen, religie, fantasie, sprookjes, mythologie, occultisme, het buitenaardse, de idealisering van de natuur.  

 

Zelfexpressie en virtuositeit, het tot uitdrukking brengen van eigen stemmingen en emoties, wordt een belangrijk thema  van in deze romantische periode.

 

De negentiende eeuw is een periode van internationale ontwikkelingen (handel, industrie, kolonialisme), maar er tegenover staat een sterker wordend nationaal bewustzijn van allerlei volkeren. Nationale scholen.

 

De economische en politieke ontwikkelingen na de Franse Revolutie (1789) brengen steeds meer macht bij de gegoede burgerij.

Met als gevolg dat de salon

van de rijke burger een

trefpunt wordt voor

professionele

muziekbeoefening

naast concertzalen,

operatheaters

en kerken.

A

B

C

 

Deze 3 plaatjes passen ergens bij de tekst hiernaast.

 

Welke muziek past bij welk plaatje?

(Sleep de letters in de vakjes)