Barok 1600 - 1750

Suite

Basso Continuo

Soloconcert

Concerto Grosso

(tik voor geluid)

Barok komt waarschijnlijk van het Portugese woord Barocco wat “onregelmatig gevormde parel” betekend.

Veel componisten in die tijd werkten nog voor de kerk dus muziek op bijbelse tekst (geestelijke muziek) werd volop gemaakt.

De invloed van de adel en burgerij nam toe en dat zien we aan de opkomst van weredelijke muziek waaronder de opera

 

De jaartallen van de Barok zijn gekoppeld aan die betekenissen:

Rond 1600 ontstond de opera (in Italië) en in

1750 stierf Johann Sebastian Bach.

De Barok wordt gekenmerkt door een voorkeur voor pracht en praal, monumen- tentale bouwwerken, met rijke, vaak zeer overdadige ver- sieringen.

De muziek voegt zich naar deze maat- schappelijke ontwikkelingen.