Renaissance 1400-1600

Motet

Madrigaal

Mis

Het belangrijkste kenmerk van de renaissance bouwstijl is dat klassiekevormen uit de oudheid werden hergebruikt. Zuilen, triomfbogen, timpanen, tongewelven, pijlers en koepels werden naast de klassieke voorschriften  toegepast in nieuwe ontwerpen.

De kerk (geestelijke muziek) stond nog steeds zeer centraal maar geleidelijk wordt ook de wereldlijke muziek belangrijker. (bv .dansmuziek)

 

De ideale renaissance- mens was veelzijding en probeerde gebruiken te maken van al zijn talenten. Leonardo Da Vinci was daar een duidelijk voorbeeld van: Homo Univarsalis

Met de term renaissance (Frans voor: wedergeboorte, wordt een ontwikkeling in de kunsten en wetenschap bedoeld waarin de klassieke oudheid steeds meer als voorbeeld werd gesteld. Deze ontwikkeling had als centrum Italië, waar ze in de 14e eeuw begon, en hing samen met het opkomen van handel en nijverheid, steden en de macht van de burgerij naast die van de adel en de geestelijkheid.

 

In de muziek echter waren de belangrijkste en beroemdste componisten voornamelijk afkomstig uit de Nederlanden. (De Nederlandse School)